Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI


Prema preliminarnoj oceni Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji pad bruto domaćeg proizvoda u drugom tromesečju 2012, u cenama iz prethodne godine, iznosio je 0,6%.

Industrijska proizvodnja je u junu ove godine, prema desezoniranim podacima, imala pad od 1,3% u odnosu na prethodni mesec, a u odnosu na isti mesec prethodne godine za 4,0%. Posmatrano po sektorima, međugodišnji pad u prerađivačkoj industriji iznosi 1,8%, u rudarstvu 4,4% i u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom 14,8%.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u junu zabeležila pad od 1,9%. U okviru prerađivačke industrije najveći negativan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje prehrambenih proizvoda. S druge strane, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji dala je proizvodnja osnovnih metala.

Promet robe u trgovini na malo je u junu na međugodišnjem nivou bio realno niži za 0,3%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u junu je zabeležen pad izvoza robe od 1,2% kao i pad uvoza od 2,2%. Međugodišnje posmatrano, u junu je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 4,0%, a uvoz za 4,2%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 31.7.2012.