Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna mišljenja organa državne uprave:


  • Ministarstvo finansija: OBAVEZA OBRAČUNA I PLAĆANJA POREZA NA PRIHODE OD DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI STRANOM PRAVNOM LICU - NEREZIDENTU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 67
  • Ministarstvo finansija: OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA I LICA SA INVALIDITETOM - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: čl. 45a i 45b