Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI: POSLEDNJI DAN ROKA ZA PREDAJU INFORMATIVNE PORESKE PRIJAVE 1.7.2013 GODINE


Podsećaju se građani da će Poreska uprava Republike Srbije - Centrala, u ulici Save Maškovića 3-5, primati Informativne poreske prijave u ponedeljak 1.7.2013.godine u vremenu od 08:30 do 20:00 časova.

Ujedno obaveštavaju se građani da poreske prijave mogu podneti poštom na adresu Poreska uprava Republike Srbije, ulica Save Maškovića 3- 5, Beograd, kao i elektronskim putem preko portala Poreske uprave E-porezi koji se nalazi na sajtu (www.poreskauprava.gov.rs) za one koji imaju kvalifikovani digitalni sertifikat.

Pravilnikom o informativnoj poreskoj prijavi ("Sl. glasnik RS", br. 117/2012, 118/2012 - ispr.,16/2013, 28/2013 i 52/2013) propisano je da je obveznik podnošenja prijave dužan da podnese informativnu poresku prijavu u periodu od 15. januara do 30. juna 2013. godine. Međutim, rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010). Zbog toga je poslednji dan roka za predaju informativne poreske prijave 1.7.2013. godine. 

Izvor: Redakcija, 30.6.2013.