Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: DANAS ISTIčE ROK ZA PODNOšENJE ZAHTEVA ZA REFAKCIJU PDV INOSTRANIM OBVEZNICIMA I HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA


Podsećamo da danas (1. jula 2013. godine) ističe rok za predaju zahteva za refakciju PDV stranim obveznicima za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji u 2012. godini

Takođe, danas ističe rok za predaju zahteva za refakciju PDV humanitarnim organizacijama, za dobra nabavljena u Republici Srbiji u 2012. godini

Naime, odredbom člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012 i 120/2012 - dalje: Pravilnik) propisano je da strani obveznici podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Prema odredbi člana 5. stav 4. Pravilnika, humanitarne organizacije podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.

S obzirom da 30. jun 2013. godine pada u nedelju (neradni dan), rok za predaju zahteva za refakciju stranim obveznicima i humanitarnim organizacijama ističe 1. jula 2013. godine.

Uslovi i postupak za ostvarivanje prava na refakciju uređeni su Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012) i Pravilnikom.

Izvor: Redakcija, 30.6.2013.