Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 28.6.2013.


Na sednici, kojom je predsedavao dr Bojan Pajtić, Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu. Ukupan obim sredstava, raspoređen prema predloženom rebalansu, u odnosu na usvojeni budžet Pokrajine planiran za 2013. godinu, smanjen je za 3,54 milijarde dinara, odnosno za 4,4 posto i iznosi 77.329.900.864,31 dinara. Rebalansu budžeta pristupiće se zbog potrebe da se usklade izvori finansiranja, odnosno da se pad ustupljenih poreskih prihoda nadomesti raspoređivanjem prenetih sredstava iz ranijih godina.

Ustupljeni poreski prihodi smanjeni su za oko 3,20 milijardi dinara, odnosno za oko 22 posto u odnosu na aktuelni pokrajinski budžet, kao posledica smanjenje poreza na zarade za 600 miliona dinara i smanjenja poreza na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica za oko 2,60 milijardi dinara. Naime, ostvarenje jednog od važnijih izvora finansiranja nadležnosti Pokrajine - prihoda od poreza na dobit - u prvoj polovini godine beleži negativnu tendenciju u dinamici naplate. Pocenjeni efekat primene nove zakonske regulative u oblasti poreskog sistema, odnosno smanjenje stope poreza na dohodak za 2 posto, u pokrajinskom budžetu zahteva prilagođavanje planiranog iznosa iz ovog poreskog oblika, i to smanjenjem za 600 miliona dinara.

Istovremeno, usvajanjem završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu, stvoreni su uslovi da se smanjenje ustupljenih prihoda zameni drugim izvorom finansiranja - prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina. Prema tome, rebalans je način da se zbog navedenih razloga, a bez značajnijih izmena usvojenih politika javne potrošnje koje su implementirane u aktuelni budžet Pokrajine, raspored sredstava prilagodi realnim izvorima iz kojih ih je moguće finansirati i realizovati u ovoj budžetskoj godini. Međutim, predloženim rebalansom omogućava se realizacija kapitalnog ulaganja u podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite opremanjem zdravstvenih ustanova na teritoriji AP Vojvodine. Iako se rebalansom predlaže smanjenje ukupnog obima budžeta APV, planira se povećanje sredstava za potrebe poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 358 miliona dinara.

Vlada AP Vojvodine uputila je Skupštini Vojvodine pozitivno mišljenje na Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u 2012. godini. Izveštaj obuhvata pregled donetih odluka o dodeli sredstava, ukupnu finansijsku realizaciju, realizaciju postavljenih ciljeva i finansijski izveštaj. Iako je Fond u 2012. godini raspolagao sa manjim iznosom sredstava od iznosa koji garantuje Ustav Srbije, svoj rad Fond je usmerio na izmirenje dospelih obaveza za izvedene radove, isporučena dobra i izvršene usluge. Na dan 31. decembra 2012. godine, Fond za kapitalna ulaganja nije imao neizmirenih obaveza, ukoliko je za naplatu dostavljena uredna dokumentacija. U 2012. godini, prioritet je bio završetak započetih projekata, u različitim oblastima, kao što su poboljšanje komunalne i putne infrastrukture, obrazovanje, zdravstvo - u oblastima čijim unapređenjem se podiže kvalitet života stanovnika Vojvodine, u svih 45 opština, vodeći računa o ravnomernom regionalnoj razvoju.

U prošloj godini, Fond je realizovao 34 postupka javnih nabavki, podržano je 169 kapitalnih projekata u svih 45 lokalnih samouprava, sa iznosom od 5,18 milijardi dinara. Realizacijom projekata dat je doprinos i očuvanju građevinske operative, odnosno industrije koja snabdeva građevinska preduzeća repromaterijalom, zatim očuvanju broja radnih mesta i životnog standarda. I u ovoj godini, Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine nastaviće sa redovnim finansiranjem usvojenih programa i projekata. 

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 30.6.2013.