Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA U PREDMETU POVODOM INICIJATIVA I POKRENUTOG POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ODREĐENIH ODREDABA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA: 2. JUL 2013 GODINE


Javna rasprava u predmetu IUz-882/2010, povodom inicijativa i pokrenutog postupka za ocenu ustavnosti određenih odredaba Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009), biće održana u utorak, 2. jula 2013. godine, u Ustavnom sudu. Na javnu raspravu pozvani su predstavnici inicijatora: Asocijacije za unapređenje položaja nacionalnih manjina, ARGUS-a-Civilnog udruženja Mađara u Vojvodini za prava manjina, Nove srpske političke misli, Udruženja novinara Srbije, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, kao i inicijatori iz Pančeva, Subotice, Palića i Subotinca.

Takođe, kao predstavnici nadležnih organa i organizacija, pozvani su predstavnik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije, Zaštitnik građana, predstavnik Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, predstavnik Ministarstva kulture i informisanja, predstavnik Ministarstva pravde i državne uprave, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnik Kancelarije Vlade za ljudska i manjinska prava.

Na javnu raspravu pozvani su i akademik prof. dr Tibor Varadi, prof. dr Marijana Pajvančić (Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu), prof. dr Miodrag Jovanović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Vladimir Đurić (Panevropski univerzitet Aperion, Banja Luka) i prof. dr Boris Krivokapić (Megatrend Univerzitet).

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 30.6.2013.