Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA USVAJANJE ZAKONA O ZAŠTITI PRIVATNE SVOJINE: ZAKONOM BI BILO PREDVIđENO DA UKOLIKO PROVALNIK UđE U PRIVATNI POSED, STAN, KUćU I TOM PRILIKOM NAPADNE VLASNIKA I UKUćANE, ISTI U SAMOODBRANI I ZAšTITE żIVOTA, LIčNOG INTEGRITETA I PRIVATNOG POSEDA U SLUčAJU NANOšENJA TELESNIH POVREDA ILI LIšENJA żIVOTA PROVALNIKA NISU ZAKONSKI ODGOVORNI


Suđenje S.B., koji je pre tri godine usmrtio provalnika tako što ga je više puta ubo nožem, još traje. To je samo jedan od primera zbog kojeg Sindikat zaposlenih Policije (SZP) traži od Vlade Republike Srbije donošenje Zakona o zaštiti privatne svojine – po ugledu na američke propise.

U Sindikatu kažu da na taj način ne bismo bili odgovorni ako u samoodbrani provalniku nanesemo telesne povrede ili ga lišimo života, a ubeđeni su i da bi se smanjila stopa provalnih krađa i tragične posledice za građane i njihove porodice.

U slučaju da neko napadne pre svega naš život i imovinu, Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) dozvoljava da se odbranimo. Međutim, kada smo suočeni sa provalnikom, moramo da pazimo da ne prekoračimo granicu nužne odbrane.

Stručnjaci ističu da je praktično nemoguće u takvim trenucima proceniti kako i koliko ćemo se braniti.

"Zato što prosto ne mogu ljudi da se brane na isti način, istim sredstvima, prvo raspolažu ili ne raspolažu istim sredstvima, drugo, u psihičkom su stanju ovakvom ili onakvom prilikom takvog događanja i nisu svi ljudi istog zdravstvenog stanja i fizičke konstitucije. Onaj nesrećni deda iz Vojvodine onomad kad je pucao iz svoje puške nije sigurno imao drugog izbora da se brani protiv nekoga ko je tri puta mlađi od njega i ko je sa namerom ušao da ga pljačka i da mu ugrozi život", kaže Zorica Subotić iz Nacionalne asocijacije za oružje.

Sudska praksa je, kažu advokati, pokazala da je onaj ko se branio u težem položaju od provalnika napadača.

"Uvek se gleda na njega – pa dobro, možda je on to trebalo drugačije, obično čovek koji je branio sebe i svoje prolazi kroz paklene muke da to dokaže, a oštećeni je privilegovan. Vremenski traje dok se izveštači, dok se sve to uradi. Za sve to vreme ovaj koji se branio sedi u pritvoru ili je ponekad na slobodi, a oštećeni je taj jadan čovek koji je, eto, upao u tuđi stan", kaže advokat Toma Fila.

Smatra da nije potrebno donositi poseban Zakon, već samo primenjivati postojeće propise.

"Ni ovde nećete da odgovarate ako se primeni zakon, nijedan sudija to još nije primenio", kaže Fila.

Za razliku od kolega koje predlažu donošenje Zakona o zaštiti privatne svojine, iz jednog reprezentativnog sindikata policije poručuju da je to pitanje složeno jer i policajci, koji su obučeni, u nekim situacijama teško mogu da procene kako da postupe.

"U Evropi nijedna država nije donela taj zakon, znači imamo situaciju gde cela Evropa nije donela neki takav pogled na svet, a Amerika je donela. E sad, ne mogu ni ja da vam kažem kad dva kontinenta nisu mogla da se dogovore šta je bolje, koje su bolje vrednosti, ja ne mogu da kažem da je život nekog manje vredan, a nekog više vredan", ističe Velimir Lukić iz Nezavisnog sindikata policije.

Kao stručnjaci imaju stav, kao građani nemaju dilemu.

"Ako bih se ja našao u toj situaciji da zaštitim imovinu i svoju familiju, neću birati sredstva šta god da bude", kaže Velimir Lukić, a i Toma Fila i Zorica Subotić poručuju da bi se branili svim sredstvima.

Da li će se razmatrati predlog za usvajanje Zakona o zaštiti privatne svojine od Ministarstva unutrašnjih poslova nema odgovora.

Izvor: Vebsajt RTS, Tamara Tankosić, 27.05.2016.
Naslov: Redakcija