Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA USVOJIO JE 98 I ODBIO 630 PRIGOVORA NEIZABRANIH SUDIJA U POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA SAVETA O PRESTANKU SUDIJSKE DUŽNOSTI


VSS je danas saopštio da je završio sa odlučivanjem o prigovorima neizabranih sudija, te da je u tom postupku doneo odluku o 752 prigovora, od kojih je 98 usvojeno, 630 odbijeno, šest odbačeno i 11 osnovano.

Postupak je obustavljen u šest predmeta, a u jednom predmetu je utvrđen prestanak sudijske dužnosti podnosioca prigovora.

U saopštenju se navodi da je postupak preispitivanja sproveden javno i transparentno i da su ročištima pred Komisijama prisustvovali predstavnici Evropske komisije, OEBS-a, mediji i stručna javnost.

Na sednicama Visokog saveta sudstva na kojima se odlučivalo o prigovorima neizabranih sudija prisustvovali su posmatrači Evropske komisije.

Odluka Saveta nije konačna i neizabrane sudije imaju pravo na žalbu Ustavnom sudu i zaštitu svojih prava, i kao i ostali građani Republike Srbije mogu ih ostvariti i pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu, piše u saopštenju.

Izvor: RTV, Beta