Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• DONACIJE I TRANSFERI KAO VRSTA JAVNIH PRIHODA (ZAKONSKA REGULATIVA I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA)
• ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NASTAVNIKA - VOLONTERA KOJI SU ANGAŽOVANI U REPUBLICI SRBIJI NA OSNOVU POSEBNOG MEMORANDUMA O SARADNJI SA NR KINOM

Izvor: Paragraf Lex