Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA POČETKOM APRILA ĆE RAZMATRATI PREDLOG PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA


Visoki savet sudstva proverava postupanje svih sudija kako onih koji su izabrani na stalnu funkciju, krajem 2009. godine, tako i onih koji su vraćeni na funkcije odlukama Ustavnog suda, rečeno je u subotu Tanjugu u VSS.

Njihovo postupanje preispitivaće se na osnovu kriterijumima i merila za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova čije se usvajanje čekuje u najskorije vreme, napominju u VSS.

  • Predlog pravilnika o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova izradile su dve radne grupe i dostavile VSS-u na upoznavanje, a planirano je da VSS već početkom aprila, razmatra Predlog pravilnika.

Prema statističkim podacima iz kancelarije Disciplinskog tužioca VSS dostavljenih Tanjugu, od početka 2011. godine do 25. marta 2013. godine Disciplinskom tužiocu su podnete ukupno 792 prijave protiv sudija.

Prijave su mahom podnosile stranke u postupku, a neke su stigle i od predsednika sudova u kojima sudije rade.

Od početka 2013. godine zaključno sa 25. martom, Disciplinskom tužiocu VSS su podnete 104 disciplinske prijave protiv sudija, u 2012. godini 521, a u 2011. godini 168 disciplinskih prijava.

Tokom 2011. i 2012. godine, vođeno je šest postupaka pred Disciplinskom komisijom.

Disciplinsku prijavu protiv sudije, inače može podneti svaki građanin Republike Srbije.

Disciplinski postupak protiv sudije vodi se radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti i izricanja disciplinskih sankcija zbog učinjenih disciplinskih prekršaja koji su taksativno navedeni u Zakonu o sudijama.

  • Postupak po disciplinskim prijavama uređen je Zakonom o sudijama, Pravilnikom o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti sudija, koji predviđa supsidijarnu primenu Zakonika o krivičnom postupku.

Pravilnik predviđa da disciplinski tužilac podnosi predlog Disciplinskoj komisiji za vođenje postupka protiv sudije ukoliko nađe da postoji osnovana sumnja da je izvršio disciplinski prekršaj, a u suprotnom je odbacuje.

Ukoliko se utvrdi disciplinska odgovornost, sankcije koje slede zavise od težine disciplinskog prekršaja, a najteža je predlog za razrešenje sudijske funkcije.

Odluku o razrešenju donosi, na predlog VSS, ukoliko do njega dođe, Skupština Srbije koja je izabrala sudije.

Izvor: Tanjug