Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 29 OD 29.3.2013/ ODABRANI DOKUMENTI


 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U FEBRUARU 2013. GODINE
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DOSTAVLjANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJA SE BAVE POSLOVIMA FAKTORINGA I FORFETINGA
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA I AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-2283/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-2281/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-2293/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-2296/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2289/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2284/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2294/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2298/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2286/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2288/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2299/2013
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2282/2013
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE” ZA 2013. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2012. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2012. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJIH KUPACA „EPS SNABDEVANJE” D.O.O. BEOGRAD
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLjENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PRELAZA PROVODNIKA DALEKOVODA, U CILjU IZGRADNJE DALEKOVODA U VRANJU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE ULICE MILOŠA CRNJANSKOG U BAJINOJ BAŠTI
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE ULICE HAJDUK VELjKA U BAJINOJ BAŠTI
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI – ZEMLjIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLjIŠTU, RADI IZGRADNJE ULICE SREMSKOG FRONTA U SOMBORU
 • ISPRAVKA ODLUKE O OBRAZOVANJU AKCIONOG TIMA ZA IZRADU I IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA BORBE PROTIV NASILjA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA GLEDALACA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O.
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLjANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00153/2012-03
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLjANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00229/2012-22
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLjANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00240/2012-22
Izvor: Paragraf Lex