Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • April 2013. godine •
• Stručni komentar - NEMOGUĆNOST IZMIRIVANJA DEVIZNIH OBAVEZA KADA JE RAČUN DUŽNIKA BLOKIRAN U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE
• Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Februar 2013. godine •
• Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST SPROVOĐENJA VIŠESTRUKE KOMPENZACIJE SA INO PARTNERIMA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA REZIDENTA
• Pitanje i odgovor - OBAVEZA EVIDENTIRANJA UVOZNOG POSLA U SLUČAJU KADA JE UGOVORENO PLAĆANJE NA RATE U TRAJANJU DUŽEM OD GODINU DANA

Izvor: Paragraf Lex