Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: PORESKI TRETMAN PRIMANJA ZAPOSLENIH I ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: PREPORUKA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA O ORGANIZACIJI PROSLAVE ZAVRŠETKA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - MALE MATURE - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 42
  • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 10. NEDELJU 2013. GODINE - Carinski zakon: član 45
  • Uprava carina: PREGLED CENA FINALNIH PROIZVODA OD ČELIKA, REPROMATERIJALA I SIROVINA ZA PERIOD JANUAR - FEBRUAR 2013. GODINE I PROCENA CENA ZA FEBRUAR 2013. GODINE PREMA "STEEL BUSINESS BRIEFING" IZVORU - Carinski zakon: član 45
Izvor: Paragraf Lex