Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 28.2.2013. GODINE: USVOJEN PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOšLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM, KAO I PREDLOZI ZAKONA O POTVRđIVANJU SPORAZUMA IZMEđU VLADE RS I VLADE UAE


Vlada Republike Srbije donela je odluku da narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji koje rade u okviru Srpske pravoslavne crkve iz Republičkih robnih rezervi uputi 20 tona brašna tip 500 i 5000 litara jestivog ulja namenjenih pripremi obroka za više od dve hiljade najugroženijih stanovnika u južnoj pokrajini. Vrednost ove bespovratne pomoći iznosi 1,6 miliona dinara.

Vlada Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, kao i Predlog zakona o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Vlada je donela i Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini.

Vlada Srbije je usvojila Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije za period od 2013. do 2016. godine.

Ovaj dokument predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU.

Plan prati dinamiku pristupnih pregovora sa EU i biće revidiran na godišnjem nivou, u skladu sa ostvarenim koracima u procesu pregovora o članstvu.

Za 2013. godinu planirano je usvajanje 337 propisa od kojih su 65 zakoni, a predviđeno je da se za svaku narednu godinu, na početku, definiše detaljna zakonodavna aktivnost.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 28.2.2013.