Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 7. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 28. FEBRUARA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 7. sednici I Velikog veća odlučio o 17 predmeta, a u predmetu IUo-142/2011 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti odredbe člana 5. stav 3. Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 45/04). (predmet IUo-38/2011)

- obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 22. st. 1. do 4. Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 4/10 i 5/10). (predmet IUo-114/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-45/2010, Už-105/2010, Už-2105/2010, Už-2358/2010, Už-2657/2010, Už-2780/2010, Už-2950/2010, Už-3383/2010, Už-3484/2010, Už-5317/2010, Už-2289/2011, Už-5686/2011, Už-9023/2012 i Už-9514/2012

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-5291/2010

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 28.2.2013.