Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJVIŠE PRIMEDBI NA RAD BANKA U DOMENU NEPOŠTOVANJA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA


Izveštaj o radu Centra Narodne banke Srbije za zaštitu korisnika finansijskih usluga govori da mu je lane stiglo 1.777 pritužbi.

To je čak 60 posto više nego godinu dana ranije.

Kada smatraju da su im prava ugrožena, korisnici usluga treba prvo da se obrate finansijskoj kući na koju se primedbe odnose. Međutim, često preskoče tu prvi instancu i odmah zovu Centar. Tako je lane 784 žalbi na banke svrstano u odeljak "preuranjeno”, što znači da su klijenti sami sebi produžili postupak žalbe.

Konkretno, najviše primedbi bilo je na način na koji su banke uskladile odredbe već zaključenih ugovora sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Izvor: Dnevnik