Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: U IZRADI STRATEGIJE REFORME PRAVOSUđA NE TREBA DA UčESTVUJU VISOKI SAVET SUDSTVA I DRžAVNO VEćE TUžIOCA


  • Predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević izjavila je da u izradi Strategije reforme pravosuđa ne treba da učestvuju Visoki savet sudstva i Državno veće tužioca, jer za to "nemaju kapacitet, legitimnost i legalnost", a profesorka Vesna Rakić Vodinelić smatra da Strategija treba da dobije mišljenje Venecijanske komisije.

Boljević je gostujući na TV B92 kazala da na Strategiji neće raditi Društvo sudija i Udruženje tužilaca zato što smatraju da strateške mere ne treba da rade VSS i DVT u trenutnom sastavu, jer za to nemaju kapacitet.

"Drugi razlog je metodološke prirode, jer kad se strategija radi, a da nema prethodno analize gde smo mi, koji su problemi. Da biste znali koje ćete mere da preduzimate morate da znate i koji su problemi. Mi smo izašli sa konstruktivnim predlozima kako to treba da se radi", rekla je Boljević.

Govoreći o strategiji Rakić Vodinelić ističe da je neophodno da o njoj svoju ocenu da Venecijanska komisija i dodala da Ministarstvo pravde neosnovano pravi "mistifikaciju strategije".

  • "Zna se šta mora strategijom da se predloži, reši i uradi i tu bi trebalo sto veći broj sudija i javnih tužilaca da bude uključen", kazala je Rakić Vodinelić.

Nije joj, kako je rekla, jasno zbog čega članovi ova tela, VSS i DVT, nisu osetili ogromnu odgovornost za sve ono što se desilo i šta su propustili da učine u "relativno dugom periodu od kad VSS postoji" i da nekako sami odstupe sa tih položaja.

Ona je dodala da se trenutno ne zna gde se nalazi srpsko pravosuđe i da bi se ono pomaklo sa mrtve tačke, moraju da se povuku "kratkoročni i dugoročni potezi".

"Kao kratkoročne poteze ja ovde vidim utvrđivanje elementarnog činjeničnog stanja, počev od broja sudija i tužilaca, zaposlenih u sudu i procena adekvatnosti toga broja", rekla je ona.

Boljević je dodala da je dobro što je konačno javnosti priznato da reforma pravosuđa koja je sprovođena ustvari to nije ni bila. Prema njenim rečima, nakon toga krenulo se u brzu izmenu zakona, što je Društvo sudija reklo da nije dobro i da se onda sa tim procesom usporilo.

"To ne može da se tako brzo uradi kvalitetno. Dobili smo vreme i stvar je da smo samo to, ali ne i šansu da se nastavi da se bruse predlozi radnih grupa tih zakona", istakla je Boljević.

  • "Zadržavanje sada tih članova VSS i DVT, mi smo to ministarstvu ukazali, izaziva sumnju da ta tela za koje je dokazano da su radila loše i pod političkim uticajem, da sad preko njih nova vlast pokušava da takođe sprovodi svoj politički uticaj. Trebalo bi da se nova vlast zamisli i kaže 'dajte da razrešimo to pitanje koje parališe na neki način promene i pravosuđu'", rekla je Boljević.

Ona je dodala da u srpskom pravosuđu postoji strah i da se sudije i tužioci pitaju da li da rade po zakonu ili treba "nekog da vole".

Prema njenim rečima, neophodno je pravosuđe staviti na nultu tačku i dodala da su sudije godinama objekti "nepravičnosti i nelegalnosti".

  • "Šta onda građani mogu da očekuju? Pravosuđe je u v.d. stanju, pritisci stižu i ljudi rade sve da zadrže položaje", rekla je ona i dodala da su v.d. predsednici sudova trebalo da budu izabrani još 2010. godine.

Rakić Vodinelić je dodala da svaka vlast ima potrebu da ima politički lojalno pravosuđe i ukazala da nema zemlje u kojoj nije tako.

  • "Razlika je što je u Srbiji mera toga nepodnošljiva i što zakoni i Ustav svode podložnost pravosuđa političkom uticaju na društveno prihvatljivu meru", rekla je Rakić Vodinelić.
Izvor: Tanjug