Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE/ PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ODLUKE O NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE NA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE OBAVEZE BANAKA PO OSNOVU PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 18/2013
• Stručni komentar - PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Mart 2013. godine •
• Pitanje i odgovor - PLAĆANJE U GOTOVOM NOVCU U DINARIMA - PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJA OBAVLJAJU DELATNOST

Izvor: Paragraf Lex