Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
  • Viši sud u Valjevu: NEISPUNJENOST USLOVA ZA IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 174e stav 5
  • Viši sud u Valjevu: NEPOSTOJANJE NAMERE KAO BITNOG ELEMENTA KRIVIČNOG DELA KRŠENJE ZAKONA OD STRANE SUDIJE, JAVNOG TUŽIOCA I NJEGOVOG ZAMENIKA - Krivični zakonik: član 360
  • Viši sud u Valjevu: OSLOBOĐENJE OD IZVRŠENJA DELA KAZNE PO OSNOVU AMNESTIJE KAO IZMENA OSUDE U PRAVNOSNAŽNOJ PRESUDI - Zakonik o krivičnom postupku: član 522
  • Viši sud u Valjevu: PRAVNI POLOŽAJ LICA KOJA SU VIŠE OD TRI PUTA PRAVNOSNAŽNO OSUĐENA NA BEZUSLOVNU KAZNU ZATVORA - Zakon o amnestiji: ćlan 2 stav 2 i član 6
  • Viši sud u Valjevu: PROGLAŠENJE NESTALOG LICA ZA UMRLO KAO USLOV ZA DONOŠENJE REŠENJA O REHABILITACIJI - Zakon o vanparničnom postupku: član 22
Izvor: Paragraf Lex