Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Februar 2013. godine •
• Stručni komentar -: OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2013. GODINU
• Pitanje i odgovor - PRIMENA ZAKONA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU NA ZAPOSLENE U ZAVODU OSNOVANOM KAO POSEBNA ORGANIZACIJA

Izvor: Paragraf Lex