Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • PRAVILNIK O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU REZERVNOG SNABDEVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • SPISAK ROBA ZA KOJU JE NEOPHODNA VETERINARSKO-SANITARNA KONTROLA PRI UVOZU (Ažurirano 1.1.2013. godine)
 • UREDBA O NAČINU ANGAŽOVANJA STVARI ZA POTREBE ZAŠTITE I SPASAVANJA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA KORIŠĆENJE ISTIH ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • UREDBA O TRANSFORMACIJI VOJNIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU PROIZVODNU I USLUŽNU DELATNOST PO PRINCIPU STICANJA I RASPODELE DOBITI I O PRAVIMA I OBAVEZAMA CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE ZAPOSLENIH U TIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2008, 94/2009 i 10/2013)
 • ZAKON O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon i 10/2013)
 • ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)
 • ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013)
 • ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013)
 • ZAKON O ŽIGOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 10/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 43/2012)
 • ODLUKA O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA U ORGANIMA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 43/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 3/2012 i 40/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/2009 i 43/2012)
 • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI PREVOZA PUTNIKA U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/2010)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 8/2008 i 37/2012)
 • REŠENJE O OBEZBEĐIVANJU PROSTORA ZA RAD JEDINSTVENOG ŠALTERA ZA PODRŠKU BIZNISU I ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 33/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 40/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 40/2012)
 • STATUT GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/2008, 7/2011 i 43/2012)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2010, 2/2011 i 16/2012)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE ZA GRAD LOZNICU I OPŠTINE LJUBOVIJA, MALI ZVORNIK I KRUPANJ ("Sl. list Grada Loznice", br. 16/2012)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA GRADSKOG I PRIGRADSKOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 7/2009, 1/2011, 4/2011 i 16/2012)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2010, 4/2011 i 16/2012)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MONTAŽNIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA PODRUČJU GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2011 i 16/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EROZIVNOG PODRUČJA I PROPISIVANJU PROTIVEROZIVNIH MERA NA PODRUČJU GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 16/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2010, 8/2010 - ispr., 11/2010, 4/2011 i 16/2012)
 • PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA KORIŠĆENJA I POTROŠNJI GORIVA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 16/2012)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE KVADRATNOG METRA OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 15/2012)
Izvor: Paragraf Lex