Uz pretplatu na štampani časopis Budžetski instruktor dobija se i
PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU

O časopisu:

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU

je stručni štampani časopis namenjen pravnicima zaposlenim u organima, organizacijama, ustanovama i preduzećima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Časopis sadrži:

STRUČNE KOMENTARE - Instruktivne autorske tekstove koji sadrže komentare u pogledu primene i tumačenja aktuelnih propisa

PITANJA I ODGOVORE
- iz prakse korisnika javnih sredstava

SUDSKU PRAKSU, SLUŽBENA MIŠLJENJA I MODELE AKATA - u vezi sa poslovanjem korisnika javnih sredstava i primenom i tumačenjem aktuelnih propisa Izlazi 2 puta mesečno, odnosno 24 broja godišnje.

Impressum

Izdavač: Paragraf Co d.o.o., Takovska 42, 11000 Beograd, tel/fax: 011/3290-498

Generalni direktor: Bratislav Milovanović

v.d. Glavnog i odgovornog urednika: Ranko Jerković

Redakcija:Jasmina Vratonjić, Mara Cvetković, Marina Protić, Dušan Pavlović, Snežana Zvonarić, Marko Jekić

Sekretar redakcije: Snježana Memiš

Autor časopisa: Ljiljana Pjevač Pejović

Tehnički urednik: Ivan Fišer


Copyright 2012 © Ljiljana Pjevač Pejović

CIP - Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd
ISSN 2217-3552

www.paragraf.rs

redakcija@paragraf.rs