Uz pretplatu na štampani časopis Pravni instruktor dobija se i
SPECIJALIS ZA ADVOKATE

O časopisu:

Pravni instruktor je stručni štampani časopis, namenjen advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora odgovara savremenim izazovima pravne struke.

Časopis sadrži:

STRUČNE KOMENTARE - Instruktivni autorski tekstovi u pogledu primene i tumačenja propisa.

PITANJA I ODGOVORE - Odgovori na pitanja iz svakodnevne prakse.

AKTUELNU SUDSKU PRAKSU, SLUŽBENA MIŠLJENJA,MODELE
kao i VESTI o tekućim pravnim dešavanjima.

ČASOPIS JE NAMENJEN ADVOKATIMA, SUDIJAMA, PRAVNICIMA U PRIVREDI I VANPRIVREDI. KROZ KOMENTARE PROPISA, JAVNE RASPRAVE, PITANJA I ODGOVORE, UPOREDNO ZAKONODAVSTVO I TEORIJSKE I PRAKTIČNE STRUČNE PRILOGE, REDAKCIJA PRAVNOG INSTRUKTORA ĆE POKUŠATI DA ODGOVORI SAVREMENIM IZAZOVIMA PRAVNE STRUKE

Impressum

Suizdavači: Paragraf Co d.o.o., Takovska 42, 11000 Beograd, tel/fax: 011/3290-498,
Paragraf Lex d.o.o., Kej žrtava racije 4a/III, 21000 Novi Sad

Direktor: Bratislav Milovanović

Glavni i odgovorni urednik: Dušan Pavlović

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika: Snežana Zvonarić

Odgovorni urednik:Mile Orlović

Urednik u redakciji:Miroslava Marković

Redakcija: Aleksandar Milanović, Mara Cvetković, Ranko Jerković

Sekretar redakcije: Snježana Memiš

Autor časopisa: Ljiljana Pjevač Pejović

Tehnički urednik: Ivan Fišer

Copyright 2012 © Ljiljana Pjevač Pejović

Izdavač neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati trećim licima/pretplatnicima na časopis Pravni instruktor,
po osnovu stručnih i drugih priloga u časopisu.

CIP - Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd
ISSN 2217-7027

www.paragraf.rs

redakcija@paragraf.rs