Uz pretplatu na štampani časopis Poresko-računovodstveni instruktor dobija se i
SPECIJALIS ZA CARINE

O časopisu:

Poresko – računovodstveni instruktor

je stručni štampani časopis, namenjen svima koji se bave porezima, računovodstvom, zaradama, finansijskim i radnim pravom sa akcentom na instrukcijama za postupanje u primeni poreske i računovodstvene regulative (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.).

Časopis sadrži:

STRUČNE KOMENTARE - Instruktivni autorski tekstovi u pogledu primene i tumačenja propisa.

PITANJA I ODGOVORE
Odgovori na pitanja iz svakodnevne prakse.

SUDSKU PRAKSU, SLUŽBENA MIŠLJENJA KAO I MODELE AKATA vezane za poresko i računovodstveno poslovanje. Izlazi 2 puta mesečno, odnosno 24 broja godišnje.

SADRŽI TEKSTOVE VEZANE ZA POSTUPANJA IZ OBLASTI PRIMENE PORESKE I RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE U REPUBLICI SRBIJI. KONCIPIRAN JE NA NAČIN DA KORISNICIMA OMOGUĆAVA KORIŠĆENJE INFORMACIJA O SVIM VAŽEĆIM PORESKIM I RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKIM PROPISIMA, NJIHOVIM IZMENAMA, DOPUNAMA, I PRE SVEGA, TUMAČENJIMA ISTIH ZA POTREBE BLAGOVREMENOG PORESKOG PLANIRANJA I FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA.

Impressum

Izdavač: Paragraf Co d.o.o., Takovska 42, 11000 Beograd, tel/fax: 011/3290-498

Generalni direktor: Bratislav Milovanović

Glavni i odgovorni urednik:Aleksanar Milanović

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika:Olica Pješić

Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju: dr Marina Protić

Redakcija: Mara Cvetković, Dragan Simić, Bojan Mitković, Nada Đorđević, Marija Torlak, Ana Đorđević

Sekretar redakcije:Snježana Memiš

Autor časopisa: Ljiljana Pjevač Pejović

Tehnički urednik: Ivan Fišer

Copyright 2012 © Ljiljana Pjevač Pejović

CIP - Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd

ISSN 2217-3803

www.paragraf.rs

redakcija@paragraf.rs