Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 07. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • KLJUČEVI ZA RASPOREĐIVANJE ZAJEDNIČKIH BILANSNIH POZICIJA
 • SERTIFIKAT EVROPSKE UNIVERZITETSKE ASOCIJACIJE

PROPISI:

 • KONVENCIJA O MEĐUNARODNIM ŽELEZNIČKIM PREVOZIMA (COTIF) DODATAK C - PRAVILNIK O MEĐUNARODNOM ŽELEZNIČKOM PRAVOZU OPASNE ROBE (RID) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015)
 • THE CUSTOMS LAW ("Official Gazette of the RS", No. 18/2010, 111/2012 and 29/2015)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKATA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2015. GODINI, ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA IZ SREDSTAVA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2015, 15/2015, 18/2015, 33/2015 i 36/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AKUSTIČKIH ZONA I ZAŠTITI OD BUKE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2015)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA HIP "PETROHEMIJA" U NASELJENOM MESTU PANČEVO NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM KUPACA NA PODRUČJU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA" PANČEVO O DOPUNI ODLUKE O NAČINU ODREĐIVANJA CENA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA, URBANISTIČKIH PLANOVA I URBANISTIČKIH PROJEKATA BROJ 01-2608/2015 OD 26.06.2015.GODINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012, 7/2014, 30/2014, 7/2015 i 19/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ZASTOJ SA PRIZNANJEM STRANE SUDSKE ODLUKE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 90 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI DUŽNIK ZA PROMET DOBARA KOJA SE SMATRAJU SEKUNDARNIM SIROVINAMA U SMISLU ZAKONA O PDV, U SLUČAJU KADA PROMET PREDMETNIH DOBARA OBVEZNIK PDV VRŠI DRUGOM OBVEZNIKU PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10

VESTI NA DAN 07. SEPTEMBAR 2015.