Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC BR. 14 - OBRAZAC ZA VOĐENJE EVIDENCIJE PREMA OBAVEZAMA IZ ČLANA 33. UREDBE
 • OBRAZAC BR. 15 - EVIDENCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE DELATNOŠĆU UVOZA, IZVOZA, STAVLJANJA U PROMET PO PRVI PUT KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI ILI PROIZVODA I OPREME, INSTALACIJE, ODRŽAVANJA ILI SERVISIRANJA OPREME KOJA SADRŽI ILI SE OSLANJA NA KONTROLISANE SUPSTANCE, SAKUPLJANJA, OBNAVLJANJA, OBRADE I TERMIČKOG TRETIRANJA KONTROLISANIH SUPSTANCI, KAO I UPOTREBOM KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI

PROPISI:

 • LAW ON NON-CONTENTIOUS PROCEEDINGS (""Official Herald of the Socialist Republic of Serbia", No. 25/82 and 48/88, "Official Herald of the Republic of Serbia", No. 46/95 - other law, 18/2005 - other law, No. 85/2012, No. 45/2013 - other law, No. 55/2014 and 6/2015)
 • REGULATION ON CONDITIONS, PROCEDURE AND MANNER OF SALE OF CAPITAL AND ASSETS BY THE METHOD OF PUBLIC INVITATION TO BID WITH PUBLIC AUCTION ("Off. Herald of RS", No. 122/2014 and 61/2015)
 • REGULATION ON STRATEGIC PARTNERSHIP ("Off. Herald of RS", No. 129/2014 and 75/2015)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA VALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2014 - sveska 1, 5/2015 i 6/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O IZVOĐENJU HITNIH RADOVA NA IZGRADNJI MOSTA NA RECI UB U GOLOJ GLAVI NA PUTU ZA BALAČKU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O IZVOĐENJU HITNIH RADOVA NA SANACIJI SIFONA FEKALNE KANALIZACIJE ISPOD REKE KOLUBARE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2010, 1/2012, 17/2012, 11/2014 - sveska 1 i 6/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O OBUHVATU ZEMLJIŠTA AKUMULACIJE "ROVNI" KOME JE PLANSKIM DOKUMENTOM NAMENA PROMENJENA U JAVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE DO 15. JULA 1992. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O OSNIVANJU INDUSTRIJSKE ZONE "STEFIL" U VALJEVU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMEN OBELEŽJA TRAGIČNO NASTRADALIM SLUŽBENICIMA POLICIJSKE UPRAVE VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2015 - sveska 1)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MERA ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2015 - sveska 1)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE PORODICA IZBEGLICA KOJA BORAVE NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: REŠAVANJE O ŽALBI U SKRAĆENOM POSTUPKU I OBAVEZA SUDA DA OBAVESTI STRANKE I BRANIOCA OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 375 i 448

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PROIZVEDENIH PO NALOGU I OD MATERIJALA NARUČIOCA - STRANOG LICA U OKVIRU POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24

VESTI NA DAN 21. SEPTEMBAR 2015.