Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA
 • ZAHTEV ZA ZATVARANJE MENJAČKOG MESTA

PROPISI:

 • LISTA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS-FEROMONT" AD STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "GAS-RUMA" RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 i 32/2016)
 • ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD KLINIČKO-BOLNIČKIM CENTROM "ZVEZDARA" ("Sl. glasnik RS", br. 27/2016 i 32/2016 - ispr.)
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I POSTUPKU ZA OCENJIVANJE RADA SUDIJSKIH POMOĆNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O NADZORU NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU CILJEVA UŠTEDE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O PROGLAŠENJU I ZAŠTITI STROGO ZAŠTIĆENIH I ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2010 i 47/2011 i 32/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2006 i 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "DOLINA POTOKA BIGAR" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "IZNAD TATALIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "TESNE JARUGE" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "ZELENIKA" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015, 86/2015, 97/2015, 114/2015, 8/2016, 15/2016, 29/2016 i 32/2016)
 • ODLUKA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURSA ZA FINANSIRANJE INTENZIVIRANJA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJIM RASPOLAŽU SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE KROZ NABAVKU OPREME ("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POSLOVA KOJE OBAVLJAJU RADNA TELA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE NA SPROVOĐENJU IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2016)
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA BIRAČKIH ODBORA BIRAČKIM ODBORIMA OBRAZOVANIM ZA IZBORE ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, RASPISANE ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2016)
 • PRAVILNIK ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2016. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2016)
 • ODLUKA O OBRASCIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 24.04.2016. GODINE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 4/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA, KOJI ĆE SE ODRŽATI 24.04.2016. GODINE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 4/2016)
 • ROKOVI ZA OBAVLJANJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU IZBORA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA KOJI SU RASPISANI ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 4/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UVEĆANJE NAKNADE ZA EKSPROPRIJACIJU - Zakon o eksproprijaciji: član 51

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VREDNOST NEPOKRETNOSTI U POSLOVNIM KNJIGAMA NE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI U SLUČAJU KADA JE PORESKA OBAVEZA NASTALA PRE 1. JANUARA GODINE ZA KOJU SE UTVRĐUJE POREZ - Zakon o porezima na imovinu: član 7

VESTI NA DAN 01. APRIL 2016.