Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBAVEŠTENJE ZA EVIDENTIRANJE NEZAKONITO IZGRAĐENOG OBJEKTA
 • PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME I VLASNIKA STANOVA NA KOJIMA JE ZASNOVANO PRAVO ZAKUPA NA NEODREĐENO VREME

PROPISI:

 • LAW ON PRIVATIZATION ("Official Herald of the Republic of Serbia", No. 83/2014, 46/2015 and 112/2015)
 • NACIONALNA KONTROLNA LISTA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME USKLAĐENA SA NOMENKLATUROM CARINSKE TARIFE (Ažurirano 1.1.2016. godine)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2015 i 1/2016)
 • ODLUKA O JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 1/2016 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZRENJANINA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012, 37/2013, 31/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU KOMUNALNE HIGIJENE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 28/2008, 14/2010 - dr. odluka, 37/2013, 11/2014, 25/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O PARKIRANJU VOZILA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 6/2009, 17/2009, 1/2010, 2/2010 - ispr., 14/2010 - dr. odluka, 1/2011, 5/2011, 19/2011, 32/2013, 13/2014, 18/2014, 31/2014 i 33/2015)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 37/2013, 8/2015, 24/2015 i 33/2015)
 • PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENJA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2015)
 • ZAKLJUČAK KOJIM SE NALAŽE JAVNIM PREDUZEĆIMA I DRUGIM OBLICIMA ORGANIZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ZRENJANIN DA 50% DOBITI, ODNOSNO VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2014. GODINU UPLATE U BUDŽET GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2015)
 • ZAKLJUČAK KOJIM SE NALAŽE JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN DA IZVRŠI PRERASPODELU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU RAČUNA ZA DALJINSKO GREJANJE ZA MESECE DECEMBAR 2015. GODINE, JANUAR I FEBRUAR 2016. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 1/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA SPORTA U GRADU ZRENJANINU ZA PERIOD 2016.-2018. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2015)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" - GRDELICA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013, 13/2013, 11/2014, 29/2014 i 26/2015)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" LESKOVAC ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013, 13/2013, 7/2015 i 26/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014 i 46/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 15/2011, 21/2012, 20/2014 i 21/2015)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA ČAČAK" ("Sl. list grada Čačka", br. 21/2015)
 • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA MESNU ZAJEDNICU PRIJEVOR ("Sl. list grada Čačka", br. 21/2015)
 • PROGRAM POSTAVLJANJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 20/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 20/2015 i 21/2015 - ispr.)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: MANJKAVOST REŠENJA DONETOG OD STRANE KOLEGIJALNOG ORGANA I BITNA POVREDA UPRAVNOG POSTUPKA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 69

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK VRŠI PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA ORGANU GRADA (AGENCIJI ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ) - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10

VESTI NA DAN 22. JANUAR 2016.