Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • DNEVNI IZVEŠTAJ JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA
 • DNEVNI IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG MENJAČA

PROPISI:

 • ODLUKA O KOORDINIRANOM SPROVOĐENJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2015, 71/2015 - ispr., 104/2015 i 24/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 8/2014 i 24/2016)
 • PRAVILNIK O ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 i 24/2016)
 • PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM POMAGALIMA VOJNIH INVALIDA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2009 i 24/2016)
 • PRAVILNIK O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2010 i 24/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O SERTIFIKACIJI LICA KOJA OBAVLJAJU ODREĐENE DELATNOSTI U VEZI SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ I ODREĐENIM FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE ZA KORISNIKE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU OBRAZLOŽENOG PREDLOGA AKTA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I PRIPREMU PREDLOGA AKTA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 34/2015, 2/2016 i 8/2016)
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA KORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE ZA PRIPREMU TOPLE POTROŠNE VODE U OBJEKTIMA JAVNE NAMENE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2016)
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE TOPLOTNIH PUMPI ZA ZAGREVANJE/HLAĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMENE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2016)
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA KORIŠĆENJA BIOMASE ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I NAČINU NAGRAĐIVANJA DAROVITIH UČENIKA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2016)
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 16/2011 i 3/2016)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2015 i 3/2016)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA, NAMENJENIH ZA FUNKCIONISANJE JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA KRAGUJEVCA U 2016. GODINIPROGRAM RASPODELE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA KRAGUJEVCA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONSKI RAZLOZI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ISPITIVANJE ZAKONITOSTI PRAVNOSNAŽNE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 430

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNA PDV U SLUČAJU ISPORUKE DOBARA NABAVLJENIH IZ INOSTRANSTVA KOJA SU U OKVIRU CARINSKOG POSTUPKA SMEŠTENA U CARINSKO SKLADIŠTE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24

VESTI NA DAN 10. MART 2016.