Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • DOZVOLA ZA KABOTAŽU PUTNIKA
 • DOZVOLA ZA KABOTAŽU ROBE

PROPISI:

 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE PD "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015, 71/2015, 78/2015 i 29/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014, 24/2015, 5/2016 i 29/2016)
 • ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015, 3/2016 i 29/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU UPISNIKA ČAMACA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA I POMOĆNIH KNJIGA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANJU PODOBNOSTI OBJEKTA ZA UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015 i 29/2016)
 • PRAVILNIK O UNIFORMI, OZNAKAMA, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016 i 29/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - "TO SMO MI" - PRIRODNI POKRET - "TOVA SME NIE" - PRIRODNO DVIŽENIE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015, 86/2015, 97/2015, 114/2015, 8/2016, 15/2016 i 29/2016)
 • SPISAK ROBA SA TARIFNIM STAVOVIMA KOJE PRI UVOZU PODLEŽU FITOSANITARNOJ KONTROLI SHODNO ZAKONU O ZDRAVLJU BILJA ILI ZAKONU O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ILI ZAKONU O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA (Ažurirano 1.3.2016. godine)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 6/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: SPORAZUM O NOVČANOJ NAGRADI ZA RAD ADVOKATA - Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata: član 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENE KOJOJ JE RADNI ODNOS PRODUŽEN DO ISTEKA KORIŠĆENJA PRAVA NA PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO S RADA RADI NEGE DETETA - Zakon o radu: član 68

VESTI NA DAN 22. MART 2016.