Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PI-FIKAP - PODACI O OSNOVNIM KARAKTERISTIKAMA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SE UKLJUČUJU U OBRAČUN KAPITALA BANKE
 • OBRAZAC PI-KAP - PODACI O KAPITALNOJ POZICIJI BANKE

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2009 i 12/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2014 i 12/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2015 i 12/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 2/2013, 6/2014, 10/2014 i 8/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2014 i 12/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2015 i 12/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/2002, 10/2005, 15/2005, 7/2008, 11/2008, 8/2009, 10/2013, 11/2013, 14/2013 i 12/2015 - dr. pravilnici)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2015 i 39/2015)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2015 i 39/2015)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "MILAN PETROVIĆ" SA DOMOM UČENIKA NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2015 i 39/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2015 i 39/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2015-2024. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTU U BALZAKOVOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ŠEKSPIROVOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI ZMAJ OGNJENA VUKA KOD K.BR. 13 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015, 24/2015 i 39/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015 i 39/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA ZA KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA - Krivični zakonik: član 103 tačka 7) i član 104 stav 6

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: KRITERIJUMI ZA OPREDELJIVANJE OBJEKTA KAO SKLADIŠNOG ZA POTREBE UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: čl. 6 i 7

VESTI NA DAN 27. AVGUST 2015.

Prelistavajući dnevne novine: