Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • SADRŽINA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU, DRUŠTVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU
 • SADRŽINA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA PRAVNA LICA KOJA POSLOVE ZASTUPANJA U OSIGURANJU OBAVLJAJU KAO DOPUNSKU DELATNOST

PROPISI:

 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 337-8064/2013 KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U PROCESU SPROVOĐENJA ANALITIČKOG PREGLEDA I OCENE USKLAĐENOSTI PROPISA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE I NJIHOVE IMPLEMENTACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2013 i 72/2015)
 • UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "DOLINA POTOKA BIGAR" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "IZNAD TATALIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "TESNE JARUGE" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "ZELENIKA" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015 i 72/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015, 60/2015 i 72/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013 i 72/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I NAČINU POVEĆANJA UDELA EVROPSKIH AUDIO-VIZUELNIH DELA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 i 72/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014, 35/2015, 43/2015, 62/2015 i 72/2015)
 • STATUT NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2013, 18/2015 i 72/2015)
 • STRATEGIJA ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)
 • UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE ODREDABA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA KOJIMA SE UREĐUJE SOPSTVENA PRODUKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVO NA RAZLIKU IZMEĐU ISPLAĆENE OTPREMNINE I OTPREMNINE PROPISANE ZAKONOM - Zakon o radu: član 158 i član 177 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSA PO OSNOVU ZARADE ZAPOSLENIH - ČLANOVA LOKALNOG OSOBLJA AMBASADE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 100a

VESTI NA DAN 21. AVGUST 2015.