Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 11 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA
 • OBRAZAC PO 12 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA SKLADIŠTENJE NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA

PROPISI:

 • FISKALNA STRATEGIJA ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJIH ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2013, 87/2014 i 69/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2014, 43/2015 i 69/2015)
 • ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Beograda", br. 56/2013 i 69/2015)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Beograda", br. 56/2013, 87/2014 i 69/2015)
 • POKAZATELJ POTROŠAČKIH CENA U OKTOBRU 2015. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 68/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI OD STRANE SLUŽBE ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2014, 59/2015 i 68/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 70/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVAKE I KONTROLU NABAVKI SPROVODI POSTUPKE CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ("Sl. list grada Beograda", br. 68/2015)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU AKTIVNOSTI SPORTSKIH ORGANIZACIJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD ("Sl. list grada Čačka", br. 18/2015)
 • ODLUKA O NAGRAĐIVANJU PROTIVGRADNIH STRELACA SA TERITORIJE GRADA ČAČKA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU POSTUPKA JAVNIH NABAVKI U ORGANIMA GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 17/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ODSUSTVO PRAVNOG DEJSTVA IZJAVE ZAPOSLENOG O ODRICANJU OD ISPLATE DELA OTPREMNINE - Ustav Republike Srbije: član 60 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA EVRO DIZEL KOJI SE KAO POGONSKO GORIVO KORISTI U INDUSTRIJSKE SVRHE - Zakon o akcizama: čl. 9 i 39b

VESTI NA DAN 08. DECEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: