Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • ODLUKA O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA REGISTRACIJU, OTVARANJE I POSLOVANJE PREDSTAVNIŠTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U BRISELU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 21/2010)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 20/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN NA IZVORNU CENU GREJANJA ZA VARIJABILNI DEO ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 20/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA MEĐUMESNI PREVOZ PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA PRAVAC KRALJEVO-MATARUŠKA BANJA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 19/2015)
 • ODLUKA O FORMIRANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 8/2010, 1/2012, 14/2012, 21/2012 i 3/2015)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSTVU, ZANATSTVU I TRGOVINI ("Sl. list Grada Loznice", br. 4/2013, 2/2014 - dr. odluka i 5/2015)
 • ODLUKА O GRADSKOM VODOVODU I KANALIZACIJI ("Sl. list Grada Loznice", br. 3/2015)
 • ODLUKА O UTVRĐIVANJU EROZIONIH PODRUČJA I PROPISIVANJU PROTIVEROZIONIH MERA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2015)
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. list Grada Loznice", br. 3/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 16/2013 i 21/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TIMA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI U VEZI SA ODRŽAVANJEM I UNAPREĐENJEM BFC SEE STANDARDA GRADA PANČEVA - GRADA SA POVOLJNIM POSLOVNIM OKRUŽENJEM ZA JUGOISTOČNU EVROPU ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2015)
 • STATUT GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2014 - prečišćen tekst, 24/2014 i 21/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: USLOVI ZA PUNOVAŽNOST PISMENOG UGOVORA O NAKNADI ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST - Zakon o eksproprijaciji: član 54 stav 4 i član 61

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PRIMLJENIH NOVČANIH SREDSTAVA OD KANCELARIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA PRUŽANJE TEHNIČKE POMOĆI RADI SANIRANJA POSLEDICA POPLAVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5

VESTI NA DAN 10. SEPTEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: