Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC KEP - KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA
 • OBRAZAC PKR - PRIJEMNI LIST KOMISIONE ROBE

PROPISI:

 • PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD VOĆA, POVRĆA I PEČURKI I PEKTINSKIH PREPARATA ("Sl. list SFRJ", br. 1/79, 20/82, 39/89 - dr. pravilnik, 74/90 i 46/91 - dr. pravilnik, "Sl. list SRJ", br. 33/95 - dr. pravilnik i 58/95, "Sl. list SCG", br. 56/2003 - dr. pravilnik, 4/2004 - dr. pravilnik i 12/2005 - dr. pravilnik i "Sl. glasnik RS", br. 43/2013 - dr. pravilnik, 72/2014 - dr. pravilnik i 101/2015 - dr. pravilnik)
 • STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA CENA ZA INSTALISANU SNAGU I ISPORUČENU KOLIČINU TOPLOTNE ENERGIJE TARIFNOM KUPCU SA UPUTSTVOM ZA RASPODELU OBRAČUNA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2014, 24/2014 i 30/2015)
 • PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTE U OBLASTI SPORTA U GRADU ZRENJANINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 8/2014, 1/2015, 5/2015, 8/2015 i 9/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE U GRADU NOVOM PAZARU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 9/2015)
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA PREMEŠTANJA (UKLANJANJA) NEPROPISNO PARKIRANIH I NAPUŠTENIH VOZILA SPECIJALNIM VOZILOM "PAUK" ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 9/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 9/2015)
 • PRAVILNIK O PLATAMA, NAKNADAMA PLATA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA NOVOG PAZARA I ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 9/2015)
 • PRAVILNIK O PLATAMA, NAKNADAMA PLATA I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA NOVOG PAZARA I ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 9/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 33/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 42/2014, 14/2015 i 28/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 28/2015)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U GRADU UŽICU ("Sl. list grada Užica", br. 28/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST REVIZIJE PROTIV PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA DONETOG U VANPARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 403 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE KAPITALNOG DOBITKA (GUBITKA) KADA NAKON LIKVIDACIJE NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA (VLASNIKA UDELA U REZIDENTNOM PRAVNOM LICU) NOVI VLASNIK TOG UDELA POSTANE OSNIVAČ LIKVIDIRANOG NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 11. DECEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: