Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 6 - DOPUNA ZAHTEVA
 • OBRAZAC 7 - ZAHTEV KREDITNOM BIROU ZA IZDAVANJE IZVEŠTAJA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O VISINI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU DIREKTORATU CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2011 i 28/2016 - tarifa)
 • SPISAK ROBA SA TARIFNIM OZNAKAMA KOJE PRI UVOZU PODLEŽU FITO-SANITARNOJ KONTROLI SHODNO ZAKONU O BEZBEDNOSTI HRANE (Ažurirano 1.3.2016. godine)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2016-2025. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 10/2016)
 • POKAZATELJ POVEĆANJA POTROŠAČKIH CENA U JANUARU 2016. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU "BEOGRADVODE" NA CENOVNIK OSNOVNIH POZICIJA USLUGA I RADOVA NA REDOVNOM ODRŽAVANJU VODNIH OBJEKATA (VODOTOKA I REGULACIONIH GRAĐEVINA), UKLANJANJA PLOVNIH I PLUTAJUĆIH OBJEKATA I POSEČENOG DRVETA PO SORTIMENTIMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2016)
 • CENOVNIK KORIŠĆENJA KOMERCIJALNIH PARKIRALIŠTA I UKLANJANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA KOJI PRIMENJUJE JKP "PARKING SERVIS SOMBOR" ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2016)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICAMA SA DECOM ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA SOMBORA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2016)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA FINANSIRANJE TREĆEG POKUŠAJA VANTELESNE OPLODNJE ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU DONOŠENJA FINANSIJSKIH PLANOVA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA I IZMENE ISTIH ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2016)
 • PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ZA PERIOD 2016-2020. GODINE ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2016)
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2016)
 • ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2016)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU GRADA SREMSKA MITROVICA NACIONALNOJ ASOCIJACIJI KANCELARIJA ZA MLADE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2016)
 • PROGRAM UREĐENJA, OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU CENE SLUŽBENOG LISTA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2016)
 • ZAKLJUČAK SA PROGRAMOM ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2016)
 • ZAKLJUČAK SA PROGRAMOM ODRŽAVANJA I UREĐENJA GRADSKE PLAŽE U SREMSKOJ MITROVICI ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2016)
 • ZAKLJUČAK SA PROGRAMOM ODRŽAVANJA PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE ZAŠTIĆENOG DRVOREDA PLATANA I PLANOM UKLANJANJA ŠTETNE VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVA OSUMNJIČENOG PRILIKOM PRVOG SASLUŠANJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 89 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: RAZLIKA IZMEĐU NOVČANE NAKNADE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I POSEBNE NOVČANE NAKNADE KOJE ISPLAĆUJE NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti: član 66

VESTI NA DAN 18. MART 2016.