Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA ZAMENU DEVIZA ZA EFEKTIVU
 • ZAHTEV ZA ZAMENU EFEKTIVE ZA DEVIZE

PROPISI:

 • AŽURIRANI SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 25.9.2015. godine)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-9886/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-9889/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-9891/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-9895/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-9896/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-9877/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-9879/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-9884/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-9887/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-9892/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O OPŠTEM OBRASCU ZAPISNIKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • SPISAK ROBA ZA KOJE JE POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU ZA STAVLJANJE U PROMET, ODNOSNO REŠENJE O UPISU U REGISTAR, ODNOSNO ODOBRENJE ZA UVOZ I IZVOZ AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA (Ažurirano 25.9.2015. godine)
 • UREDBA O IZGLEDU OBRASCA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PRIPREME PREDLOGA AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE RADNIH MESTA ISTRAŽIVAČA - POVRATNIKA IZ INOSTRANSTVA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 39/2015)
 • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNO KORIŠĆENJE OBELEŽENIH PARKING MESTA NA JAVNIM OPŠTIM I POSEBNIM PARKIRALIŠTIMA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM I DRUGA LICA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA IZBOR PROGRAMA NA OTVORENOJ SCENI ZA PROGRAME MLADIH GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 30/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA DAVANJE PREPORUKA ZA UTVRĐIVANJE VISINE PORESKE STOPE ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 30/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNOG RADNOG TIMA ZA PRIPREMU PROPISA IZ OBLASTI KOMUNALNE DELATNOSTI PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 30/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASTARELOST POKRETANJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA - Zakon o radnim odnosima: član 98

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NAČIN ODREĐIVANJA OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV U SLUČAJU PROMETA DOBARA ZA KOJI OBVEZNIK PDV PRIMA ILI TREBA DA PRIMI NAKNADU U IZNOSU NIŽEM OD IZNOSA NABAVNE VREDNOSTI PREDMETNIH DOBARA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17

VESTI NA DAN 29. SEPTEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: