Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 07. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
 • SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

PROPISI:

 • ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015 i 50/2016 - usklađeni din. izn.)
 • PROGRAM SUBVENCIJA PRIVREDI U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2016, 17/2016 i 18/2016)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2016, 9/2016, 15/2016 i 18/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA FORMIRANJA I ODRŽAVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016)
 • PRAVILNIK O SPORTSKIM GRANAMA I OBLASTIMA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI I SPORTSKIM DISCIPLINAMA U OKVIRU SPORTSKIH GRANA I OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA ISTRAŽIVANJA NESREĆA I NEZGODA U POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • PRAVILNIK O KOMPETENCIJAMA ZA ZAPOSLENE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE DVOJEZIČNE NASTAVE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015 i 50/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU ZA 2016. GODINU LEKARSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA IZDAVANJE IZVODA, UVERENJA I POTVRDA ZA 2016. GODINU LEKARSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP INGAS INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "POLET" PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "GAS-RUMA" RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • ODLUKAO CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2016. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Požarevcu: TUŽBA ZBOG NEPLAĆANJA ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 378 stav 1 tačka 1)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV NA OSNOVU JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE U KOJOJ JE OBVEZNIK PDV NAVEDEN KAO VLASNIK ROBE NEZAVISNO OD TOGA ŠTO JE PDV PLATIO ŠPEDITER KOJI POTRAŽUJE PLAĆENI IZNOS PDV OD INO - DOBAVLJAČA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 2

VESTI NA DAN 08. JUN 2016.