Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 13 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRGOVINU NAFTOM, DERIVATIMA NAFTE, BIOGORIVIMA I KOMPRIMOVANIM PRIRODNIM GASOM
 • OBRAZAC PO 14 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRGOVINU GORIVIMA VAN STANICA ZA SNABDEVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA

PROPISI:

 • AŽURIRANI SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 5.12.2015. godine)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POHAĐANJE EDUKATIVNIH KURSEVA U ORGANIZACIJI BERZE, KAO I VISINI PRETPLATE I NAKNADE ZA OGLAŠAVANJE U BILTENU BERZE - od 4. novembra 2015. godine -
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 2.12.2015. godine)
 • STATUT CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI - prečišćen tekst zaključno sa izmenama i dopunama koje su stupile na snagu 27. novembra 2015. godine -
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 11/2015 i 26/2015)
 • PROGRAM ZA POSTAVLJANJE PLAŽNIH BAROVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 3/2012, 6/2013 i 26/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 26/2015)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2014 i 7/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2014, 1/2015, 5/2015 i 7/2015)
 • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PLOVILA NA DELU OBALE I VODNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 7/2015)
 • ODLUKA O PRAVIMA SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 9/2013, 5/2015 i 7/2015)
 • PROGRAM OBNOVE MOSTOVA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2015 i 7/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: ZABRANA RETROAKTIVNE PRIMENE PROPISA U OKVIRU ZAŠTITE PRAVA KONKURENCIJE - Zakon o zaštiti konkurencije: član 74

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA OBRAČUNAVANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU U SLUČAJU KADA KRAJNJI KUPAC IMA ZAKLJUČEN UGOVOR SA SNABDEVAČEM ELEKTRIČNOM ENERGIJOM O UNAPRED NAJAVLJENIM KOLIČINAMA ELEKTRIČNE ENERGIJE A KOLIČINA ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE SE RAZLIKUJE OD UGOVORENE - Zakon o akcizama: član 40i

VESTI NA DAN 09. DECEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: