Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO-1 - SKLADIŠTENJE NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA SOPSTVENE POTREBE
 • OBRAZAC PO-2 - SOPSTVENE STANICE ZA SNABDEVANJE SOPSTVENIH PREVOZNIH SREDSTAVA MOTORNIM GORIVIMA

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 7. APRILA 2016. GODINE - "JULIETA" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO PREDUZEĆE "GAS" TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "VRBAS-GAS" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP KOVIN-GAS KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016)
 • PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2014, 37/2014 - ispr., 39/2014, 72/2014, 80/2015, 84/2015 i 35/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POSTUPKA I IZRICANJU MERA I VOĐENJU REGISTRA IZREČENIH MERA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 5/2014 - ispr., 8/2014, 120/2014, 29/2015 i 35/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA APRIL, MAJ I JUN 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA REALIZACIJU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA, ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2016)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 51/2014 i 9/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA ZAJEČAR" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013, 25/2014, 38/2014, 44/2014 i 10/2016)
 • ODLUKA O STRUČNOJ SLUŽBI ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 22/2009, 44/2013 i 9/2016)
 • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA PERIOD 2016-2021. GODINE ("Sl. list grada Zaječara", br. 11/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZGLEDA TAKSI OZNAKA ("Sl. list grada Zaječara", br. 9/2016)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 22/2015 i 4/2016)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/2013, 5/2014, 7-1/2014, 13/2014, 22/2015 i 4/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP, KORIŠĆENJE I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6/2008 i 4/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PROSTORA NA KOJEM NIJE DOZVOLJENO OKUPLJANJE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA GRAD JAGODINU ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZABRANA SUĐENJA U ISTOJ STVARI NAKON PRAVNOSNAŽNE OBUSTAVE POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 6 i 354

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: (NE)POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU IZNAJMLJIVANJA BARŽI KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 08. APRIL 2016.