Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE ORUŽJA I MUNICIJE RADI DALJE PRODAJE
 • ODOBRENJE ZA NABAVLJANJE ORUŽJA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

PROPISI:

 • LAW ON PROTECTION OF WHISTLE-BLOWERS ("Off. Herald of RS", No. 128/2014)
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 7/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POSEBNU NEGU DETETA DO NAVRŠENIH PET GODINA ŽIVOTA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2012 i 7/2016)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Vršca", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O UPRAVI U GRADSKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU ("Sl. list grada Vršca", br. 4/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU, KOJOM SE UTVRĐUJE VISINA OPERATIVNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE "AGRIKO PIJACE" U VRŠCU ("Sl. list grada Vršca", br. 4/2016)
 • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA VRŠCA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Vršca", br. 4/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZRENJANINA U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 12/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA U TOKU 2016. I 2017. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 4/2016 i 12/2016)
 • ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA KRALJEVA NA UTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA KRALJEVA ODRŽANIH 24. APRILA I 30. APRILA 2016. GODINE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 14/2016)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012 - prečišćen tekst, 11/2013, 7/2014, 1/2015 - dr. odluka i 1/2016 - dr. odluka)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA KRUŠEVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2016)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2015 i 1/2016)
 • REŠENJE O FINANSIRANJU PROGRAMA/PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU REPUBLIKE SRBIJE I NEGOVANJE TRADICIJE OSLOBODILAČKIH RATOVA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2016)
 • REŠENJE O IZBORU PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI KOJI ĆE SE FINANSIRATI SREDSTVIMA BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2016)
 • REŠENJE O SUFINANSIRANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD KRUŠEVAC U OBLASTI BORAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2016)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 6/2014, 7/2014, 1/2015, 4/2015, 8/2015 i 1/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: PRAVO NA POKRETANJE POSTUPKA ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI OPŠTEG AKTA UDRUŽENJA - Zakon o udruženjima: član 20 st. 1 i 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN RASHODA PO OSNOVU USLUGA POSLOVNOG SAVETOVANJA PRUŽENIH OD STRANE POVEZANOG LICA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 60

VESTI NA DAN 13. MAJ 2016.