Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBAVEŠTENJE O PROMENI PODATAKA IZ OBAVEŠTENJA O UPUĆIVANJU ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO
 • OBAVEŠTENJE O UPUĆIVANJU ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO

PROPISI:

 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015, 95/2015 i 30/2016)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2016. GODINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • STATUT AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • STATUT REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014 i 30/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014-2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU APOTEKE VRANJE I PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD APOTEKARSKOM USTANOVOM VRANJE ("Sl. glasnik Pčinjskog okruga", br. 22/2006 i 12/2009 i "Sl. glasnik grada Vranja", br. 28/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 4/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA U TOKU 2016. I 2017. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 4/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE NAKNADE ZA PRIKLJUČAK NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I OBRAZOVANJU SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 3/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOJ SPRATNOSTI OBJEKATA KOJI SU PREDMET OZAKONJENJA ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2016)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA POJEDINIH ULICA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA MESEČNE DELIMIČNE NAKNADE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2016)
 • ODLUKA O VISINI CENE ČASA USLUGE KORISNIKA POMOĆI U KUĆI ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2016)
 • ODLUKA O VISINI CENE DNEVNOG SMEŠTAJA U PRIHVATILIŠTU NEZBRINUTIH LICA I ŽRTAVA NASILJA ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2016. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2016)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: TRAJANJE I PRESTANAK ZAKUPA I BITNI ELEMENTI UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 597

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: (NE)POSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA DA OBRAČUNATI PDV ODBIJE KAO PRETHODNI POREZ U SLUČAJU KADA PRIMI RAČUN OD PRETHODNOG UČESNIKA U PROMETU KOJEM JE PRIVREMENO ODUZET PIB - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 19 i 28

VESTI NA DAN 25. MART 2016.