Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJEMNICA ZA OTKUPLJENA GRLA
 • ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE PODSTICAJA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA REGISTRACIJE I OBAVEZNIM NATPISIMA VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA OPŠTIH UDRUŽENJA PREDUZETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA INFORMISANJA VAZDUHOPLOVA U LETU I UPOTREBI IZRAZA NA SRPSKOM JEZIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODEĆI RIBOČUVARA, IZGLEDU RIBOČUVARSKE ZNAČKE I OBRASCU RIBOČUVARSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU GORNJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA ISPRAVA I KNJIGA ČAMACA, PLOVEĆIH TELA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "MEDALJA SE OSVAJA SRCEM – RIO 2016" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O CENAMA USLUGA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA SANACIJE ZAGAĐENJA KOSTAJNIČKE REKE, KORENITE I JADRA USLED IZLIVANJA JALOVINE SA FLOTACIJSKIH DEPONIJA RUDNIKA ANTIMONA "STOLICE" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP POLET, PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE KAO USTANOVE U OBLASTI KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU IMOVINE I ODRŽAVANJE OBJEKATA "KOLUBARA – USLUGE" D.O.O. LAZAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: VRAĆANJE POLOŽENOG JEMSTVA U DEVIZNIM SREDSTVIMA PLAĆANJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 207 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIHODA STRANOG FIZIČKOG LICA PO OSNOVU NAGRADE ZA OSVOJENO PRVO MESTO NA MUZIČKOM FESTIVALU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85

VESTI NA DAN 18. APRIL 2016.