Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 3 - PODACI O CENAMA LEKOVA NA VELIKO IZ ČLANA 15. UREDBE
 • OBRAZAC 4 - PODACI O CENAMA LEKOVA NA VELIKO IZ ČLANA 16. STAV 4. UREDBE

PROPISI:

 • LAW ON VALUE-ADDED TAX ("Official Herald of the RS", Nos. 84/2004, 86/2004 - correction, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - harmonized dinar amounts, 68/2014 - other law, 142/2014, 5/2015 - harmonized dinar amounts and 83/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "REZERVATI PRIRODE ZRENJANINA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 25/2015 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 24/2015 i 25/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH GRANA I SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012 i 4/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 12/2009, 7/2010, 6/2011, 8/2012, 10/2012, 1/2013, 11/2013, 7/2014 i 4/2015)
 • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2014 i 4/2015)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KRUŠEVAC" KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2013 - prečišćen tekst i 4/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMEN OBELEŽJA RADOMIRU MIĆIĆU ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE ZA UNAPREĐIVANJE POLOŽAJA ROMA GRADA KRUŠEVCA ZA PERIOD 2015-2020. GODINE ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NATA VELJKOVIĆ" KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SPAVANJE NA RADNOM MESTU KAO POVREDA RADNE OBAVEZE - Zakon o radu: član 179 tačka 2)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: JAVNO PREDUZEĆE KAO OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI KOJIMA UPRAVLJA - Zakon o porezima na imovinu: član 2

VESTI NA DAN 22. OKTOBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: