Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. JUL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • EVIDENCIJA O NABAVLJENIM, UPOTREBLJENIM I PRODATIM KOLIČINAMA FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ZA KORISNIKE FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, IZUZEV SERVISA
 • EVIDENCIJA O NABAVLJENIM, UPOTREBLJENIM I PRODATIM KOLIČINAMA FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ZA SERVISE

PROPISI:

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA, ODNOSNO DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA, KAO I NAČIN SPROVOĐENJA KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2011, 91/2013 i 60/2016)
 • PLAN NUMERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011, 35/2012, 64/2013 i 60/2016)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015, 57/2015, 113/2015 i 60/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 136/2014, 22/2015, 28/2015, 48/2015, 57/2015, 113/2015 i 60/2016)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 i 60/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016)
 • NAREDBA O LEGALIZACIJI ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2016. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2016. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d/2 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2016. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d/1 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2016. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 2. JULA 2016. GODINE - "Mercata" d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016)
 • >

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: POSLEDICA KRIVIČNOG DELA NEPROPISNO I NEPRAVILNO IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA - Krivični zakonik: član 2814

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE ČLANOVA ORGANA UDRUŽENJA PENZIONERA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD UDRUŽENJA I NE OSTVARUJU NAKNADU ZA SVOJ RAD PO TOM OSNOVU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 18

VESTI NA DAN 04. JUL 2016.