Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - PREDSTAVNIŠTVO STRANIH PRIVREDNIH KOMORA
 • JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA – SAVEZ
 • JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - UGOVORNA PRIVREDNA KOMORA

PROPISI:

 • ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016)
 • ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - dr. zakon)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O PROGRAMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA U RANOM DETINJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE DECE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA AMBALAŽU ILI UPAKOVAN PROIZVOD I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, VISINI NAKNADE, KAO I O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2010 i 22/2016)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • UKAZ O RASPUŠTANJU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • REGULATION ON CONDITIONS, PROCEDURE AND MANNER OF SALE OF CAPITAL AND ASSETS BY THE METHOD OF PUBLIC INVITATION TO BID WITH PUBLIC AUCTION ("Off. Herald of RS", No. 122/2014, 61/2015 and 12/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 13/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA NIŠA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU IZRADE I FORMI BEZBEDNOSNE ANALIZE I BEZBEDNOSNOG IZVEŠTAJA ŽIČARE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM, OBRASCU DODATNOG OVLAŠĆENJA I OBRASCU DOZVOLE ZA REGULISANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I UPISU U EVIDENCIJU PREDSTAVNIKA INOSTRANIH MEDIJA I DOPISNIŠTAVA INOSTRANIH MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA REGISTRA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM I ELEMENTIMA REGISTRA DODATNIH OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA PREPOZNAVANJE OBLIKA DISKRIMINACIJE OD STRANE ZAPOSLENOG, DETETA, UČENIKA ILI TREĆEG LICA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016)
 • ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 114/2015, 10/2016 i 22/2016)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NOVE LUKE U BEOGRADU SA SLOBODNOM ZONOM ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UPOTREBLJAVANJE FALSIFIKOVANE ISPRAVE KAO PRAVE - Krivični zakonik: član 335 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU DIVIDENDE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 08. MART 2016.