Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 03. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PDPO/S - PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PO ODBITKU
 • SERTIFIKAT O BEZBEDNOSTI INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE ZA PREVOZ
 • SERTIFIKAT O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ

PROPISI:

 • AŽURIRANI SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 2.12.2015. godine)
 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 2.12.2015. godine)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 2.12.2015. godine)
 • UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2015)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O DRŽANJU PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O JAVNIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU I UNUTRAŠNJEM UREĐENJU KOMUNALNE POLICIJE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O VODOVODU ZA PODRUČJE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • STATUT GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA I ODREĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015 i 7/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU I PROSEČNOJ CENI KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2013, 7/2014, 13/2014 i 11/2015)
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKIM ILI SUFINANSIJSKIM PODSTICAJIMA MLADIM TALENTIMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 11/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2015)
 • ODLUKA O USTANOVLJENJU NAGRADE ZA HUMANO DELO ("Sl. list grada Užica", br. 26/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD UŽICE ("Sl. list grada Užica", br. 14/2013 i 26/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: BITNE ČINJENICE ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA NEDOPUŠTENOST IZVRŠENJA NA ZAJEDNIČKOJ IMOVINI BRAČNIH DRUGOVA - Porodični zakon: čl. 186 i 187

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPLAĆANJE I NEOBRAČUNAVANJE PDV U SLUČAJU KADA NOVČANA SREDSTVA KOJA SE DODELJUJU OBVEZNIKU NE PREDSTAVLJAJU NAKNADU ILI DEO NEKNADE ZA PROMET DOBARA I USLUGA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17

VESTI NA DAN 03. DECEMBAR 2015.