Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC RP - RAČUN O NAPLAĆENOJ PARTICIPACIJI
 • OBRAZAC UP-3 - POTVRDA O PRESTANKU PLAĆANJA PARTICIPACIJE U TOKU 2016. GODINE

PROPISI:

 • LISTA AVIO-PREVOZILACA KOJIMA JE ZABRANJENO LETENJE U EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "TOPLANA - ŠABAC" ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU USPOSTAVLJANJA JEDINSTVENOG JAVNOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA I OSTALIH USLOVA POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U FEBRUARU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA XYLELLA FASTIDIOSA (WELLS ET AL.), NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNIH ORGANIZAMA, USLOVIMA ZA OKONČANJE NALOŽENIH MERA, KAO I NAČINU OBAVEŠTAVANJA O PREDUZETIM MERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU OBELEŽAVANJA SPOLJNJEG I UNUTRAŠNJEG PAKOVANJA MEDICINSKOG SREDSTVA, KAO I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA UPOTREBU MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2011 i 31/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IMENOVANJE ENERGETSKIH MENADŽERA U ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • SPISAK ROBA KOJE PODLEŽU ZDRAVSTVENO SANITARNOJ KONTROLI PRI UVOZU (Ažurirano 1.1.2016. godine)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA PRODAJE KAPITALA VELIKIH SUBJEKATA PRIVATIZACIJE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015 i 31/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2016)
 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2016)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2016)
 • ODLUKA O GEOGRAFSKOM INFORMACIONOM SISTEMU GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2016)
 • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PORESKIH INSPEKTORA, PORESKIH IZVRŠITELJA, PORESKIH POPISIVAČA I PORESKIH KONTROLORA U GRADSKOJ UPRAVI ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2016)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA PANČEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GARAŽA ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2015, 38/2015 i 4/2016)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2014 i 4/2016)
 • ODLUKA O POVERAVANJU SPROVOĐENJA PROGRAMA ZAŠTITE ZEMLJIŠTA OD UTICAJA EOLSKE EROZIJE PODIZANJEM POLJOZAŠTITNIH POJASEVA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2016)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2015 i 4/2016)
 • ODLUKA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014 i 4/2016)
 • ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "STABLO CRVENOLISNE BUKVE U OMOLJICI" ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2016)
 • ODLUKA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 27/2009, 18/2013, 29/2014 i 4/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA PANČEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 33 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET USLUGA REKLAMIRANJA PRUŽENIH POSLOVNIM PARTNERIMA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5

VESTI NA DAN 29. MART 2016.