Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKOG RUKOVOĐENJA, RUKOVANJA I ODRŽAVANJA U OBJEKTIMA ZA TRANSPORT, DISTRIBUCIJU I SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA
 • ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKOG RUKOVOĐENJA, RUKOVANJA I ODRŽAVANJA U OBJEKTIMA ZA TRANSPORT, DISTRIBUCIJU I SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA

PROPISI:

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA I SADRŽINI OBRAZLOŽENJA KVALIFIKOVANIH I NEKVALIFIKOVANIH TROŠKOVA I OBRASCU ZAHTEVA ZA ISPLATU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA ZA INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015 i 37/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2011, 9/2016, 16/2016 i 36/2016)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015 i 36/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, NAČINU IZVEŠTAVANJA, SADRŽINI IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG IZVRŠITELJA I NAČINU POSTUPANJA SA ARHIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI KROZ UNAPREĐENJE STRUČNOG ZNANJA I USAVRŠAVANJA LJUDSKIH KAPACITETA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015 i 36/2016)
 • PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD VASPITAČA, PSIHOLOGA I PEDAGOGA U DOMU UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2011, 91/2012, 113/2014, 76/2015 i 37/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU VREMENA POČETKA I ZAVRŠETKA GLASANJA NA BIRAČKIM MESTIMA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "STANDARD" ADA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. APRILA 2016. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni sud Srbije: PRIMENA PRAVILA O SUPSIDIJARNOJ MESNOJ NADLEŽNOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 30

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU ZA NOVOZAPOSLENO LICE U SLUČAJU KADA JE LICE BILO ZAPOSLENO KOD POVEZANOG LICA KOJE JE PRESTALO DA POSTOJI - Zakon o porezu na dohodak građana: član 21v

VESTI NA DAN 12. APRIL 2016.