Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PPDG-2R - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA
 • OBRAZAC ZOPDP - ZAHTEV ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

PROPISI:

 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-00944/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-424/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-31/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-34/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-35/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-41/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-137/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-265/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-55/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANJU PODOBNOSTI OBJEKTA ZA UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU UPISNIKA ČAMACA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA I POMOĆNIH KNJIGA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • PRAVILNIK O UNIFORMI, OZNAKAMA, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-020-00-00268/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-07-00-0129/2015-11 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-07-00-0302/2015-11 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3071/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3072/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3073/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3074/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ŠEFA KABINETA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3070/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3101/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • SAŽETAK REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • ZAKLJUČAK DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-07-00-00187/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI LIBAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DAMASKU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: RAČUNANJE ROKOVA I ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 224

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ZAMENA ZAPOSLENOG KOJI JE NA ZAMENI PRIVREMENO ODSUTNOG ZAPOSLENOG ZA VREME KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA - Zakon o radu: član 37

VESTI NA DAN 21. MART 2016.