Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC OZI-F - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ – FINANSIJSKI
 • OBRAZAC OZI-N - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ - NARATIVNI

PROPISI:

 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA TRAGANJA ZA VAZDUHOPLOVOM I SPASAVANJA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 40/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU GORNJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O UPISNIKU I PLOVIDBENOJ DOZVOLI ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2007, 29/2016 - dr. pravilnik i 39/2016 - dr. pravilnik)
 • ODLUKA O CENI SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM PREMA JEDINICI POVRŠINE GREJANOG PROSTORA U OBJEKTIMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA, GDE NE POSTOJE TEHNIČKE MOGUĆNOSTI ZA NAPLATU PREMA POTROŠNJI, BROJ 1839/5 ("Sl. list grada Niša", br. 38/2016)
 • ODLUKA O VARIJABILNOM DELU CENE SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM, PO IZMERENOJ ISPORUČENOJ KOLIČINI TOPLOTNE ENERGIJE, BROJ 1839/4 ("Sl. list grada Niša", br. 38/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ, BR. 1839/1, 1839/2, 1839/4, 1839/5 OD 10.03.2016. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 38/2016)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 38/2014 i 12/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, POSTUPKU, KRITERIJUMIMA I NAČINU DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2016 i 12/2016)
 • PROGRAM OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2015 i 12/2016)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2015, 40/2015 i 12/2016)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ŠTAMPARIJE ZA ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU UKUPNOG BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA KOJI SU RASPISANI ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU UKUPNOG BROJA KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE ZA IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA KOJI SU RASPISANI ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/2016)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA ČAČKA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)
 • PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE TERITORIJE GRADA ČAČKA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)
 • PROGRAM RAZVOJA SPORTA U GRADU ČAČKU ZA PERIOD 2016-2018. GODINE ("Sl. list grada Čačka", br. 5/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BUGARIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 62208/13) - PRIGOVOR NEISCRPLJIVANJA UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA U SLUČAJU NEIZVRŠAVANJA PRANVOSNAŽANE PRESUDE PROTIV PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM NAD KOJIM JE POKRENUT STEČAJ - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU PO OSNOVU KAMATE NA DEPOZIT PRIMLJEN OD POVEZANOG LICA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 60

VESTI NA DAN 21. APRIL 2016.